Lofoten tingrett finner at det var tilstrekkelig aktsomt av daglig leder å legge til grunn at dødeligheten åpenbart ikke var forårsaket av sykdom, og da er det unntak for varslingskravet.

Mannen ble dømt til 50.000 kroner i bot for seks tilfeller av transport av fisk ut fra bekjempelsessone for infeksiøs lakseanemi (ILA) uten tillatelse fra Mattilsynet. Oppdrettsselskapet Isqueen, Nordlaks Transport og Nordlaks Produkter er dømt til henholdsvis 300.000, 300.000 og 720.000 kroner i bot i tilknytning til de samme transportene. Nordlaks Transport er dømt til å tåle 20.000 kroner i inndragning.

ØKOKRIM har anket frifinnelsen av oppdrettsselskapet for manglende helsekontroll og varsling.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, telefon 99 62 49 76