I en ØKOKRIM-sak er to menn frifunnet av Borgarting lagmannsrett for markedsmanipulasjon og misbruk av innsideinformasjon i forbindelse med obligasjonshandel.

- Påtalemyndigheten vil nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i ØKOKRIM.

ØKOKRIM startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli, telefon 976 67 043