Saken mot IVAR IKS og personene der gjaldt brudd på forurensningsloven § 78 annet ledd første straffalternativ (skjerpende omstendigheter) ved at vilkår i utslippstillatelsen fra fylkesmannen var brutt. 

I det samme sakskomplekset har Stangeland Maskin AS og en ansatt i foretaket vedtatt forelegg.

Fylkesmannen i Rogaland innga anmeldelse av IVAR IKS.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviksland, tlf. 91646013