Lagmannsretten skriver blant annet «at det er forståelig at han slo seg til ro med den informasjonen han fikk fra» sekretæren for Stortingets pensjonsordning da han søkte om pensjon etter den såkalte 75-årsregelen i lov om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Stortingsrepresentant Anders Talleraas ble i samme sak dømt til et halvt års fengsel der ankesaken er en full bevisanke og vil komme opp 10. januar 2012 i Borgarting lagmannsrett.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.