ØKOKRIM vil nå ta stilling til om dommen skal ankes.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043.