Hun ble også frifunnet for motorferdsel i utmark uten tillatelse. En person som var tiltalt sammen med gårdbrukeren for felling av treet med reiret i, ble også frifunnet. ØKOKRIM anker dommen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae- Grotli, tlf 976 67 043.