Tross tilsynelatende profesjonelle tilbydere er investeringsoppleggene som tilbys svært ofte ikke annet enn rene bedragerier.

ØKOKRIM får en endel henvendelser fra personer som har investert i binære opsjoner. Det er politidistriktene som skal motta eventuelle anmeldelser i disse sakene. For kontaktinformasjon til ditt politidistrikt, se politi.no (lenke).

Les mer om binære opsjoner under Ulike former for bedrageri (lenke) på ØKOKRIMS nettside.