Etterforskingen ble iverksatt i 2015, og gjaldt mistanker om bestikkelser i Brasil. ØKOKRIM har etterforsket betalinger knyttet til agentavtaler inngått i forbindelse med selskapenes avtaler med det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras. Under etterforskingen har ØKOKRIM fått betydelig assistanse fra blant andre myndigheter i Sveits, Brasil, Monaco og Portugal. ØKOKRIM henla mistanken mot en annen tidligere leder i Sevan Marine ASA i fjor sommer.

- Utenlandsetterforskingen i denne saken har vært tidkrevende, blant annet fordi det var nødvendig å innhente kontoopplysninger fra flere land. En rekke avhør er gjennomført, og et sentralt utenlandsk vitne ble avhørt i februar i år. Etter en samlet vurdering av etterforskingsmaterialet, er konklusjonen at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale. Med dagens henleggelser er saken henlagt etter bevisets stilling for de som har vært under etterforsking av ØKOKRIM i denne saken, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, telefon 91 11 54 60.