Mistanken gjaldt påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til mannens rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015. Politikeren var samtidig bystyrerepresentant i Trondheim. Saken har vært etterforsket av ØKOKRIM siden mars i 2017, og er nå henlagt på grunn av bevisets stilling.

- ØKOKRIM har foretatt en grundig etterforsking, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått. Det er politiets oppgave å undersøke om det er begått straffbare forhold. Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet frem til at det ikke er oppfylt i denne saken. Derfor har vi henlagt saken etter bevisets stilling, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland tlf. 91 11 54 60