Møt oss også på politiets stand onsdag 16.08 fra kl 10.00-17.00. Vi deltar i følgende debatter: 

 

Mandag:

20.30-21.30: Vold mot dyr rammer også mennesker - bør strafferammen økes?

Arr.: Dyrebeskyttelsen Norge
Sted: Samfunnsteltet

Deltaker fra Økokrim: Fagansvarlig dyrevelferdskriminalitet Tone Strømsnes Olsen. 

 

Tirsdag:

09.00-09.45: Boligfrokost: Økokrim i boligmarkedet

Arr.: Eiendom Norge, Sørmegleren, Sparebanken Sør

Sted: Sparebanken Sør

Deltaker fra Økokrim: Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

 

10.15-11.15: Fiskeflåten leverer fisk, men leverer den på samfunnskontrakten?

Arr.: Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag

Sted: No1Sportsbar  

Deltaker fra Økokrim: Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

 

16.00-18.00: Frakt-skam?

Arr: Yrkestrafikkforbundet    

Sted: Barrique øl og vinstue

Deltaker fra Økokrim: Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

 

Onsdag:

10.00-10.50: Er du virksomhetens største sikkerhetstrussel?

Arr.: HR Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd

Sted: Lille Andevinge

Deltaker fra Økokrim: Avdelingsdirektør Lone Charlotte Pettersen.

 

12.15-12.45: Finanskafè: Svindel - hvordan skal finansnæringen håndtere ansvar?

Arr.: Finans Norge
Sted: Thon Hotel Arendal, Toppetasjen – spisesalen

Deltaker fra Økokrim: Avdelingsdirektør Lone Charlotte Pettersen.

 

17.00-18.00: Hvordan skal vi bedre bekjempe økonomisk kriminalitet?

Arr.: Skatteetaten, Sparebanken Sør

Deltaker fra Økokrim: Assisterende sjef for Økokrim Inge Svae-Grotli.

 

Torsdag:

10.30-11.30: Hundesmugling - er det så farlig?

Arr.: Tolletaten, Mattilsynet

Sted: Hotel Arendal   

Deltaker fra Økokrim: Fagansvarlig dyrevelferdskriminalitet Tone Strømsnes Olsen.

 

14.00-15.45: Arealforvaltning i skjæringsfeltet mellom juss og politikk

Arr: Holth og Winge

Sted: Avisen Altinget

Deltaker fra Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.