Popcorn-time.no er et nettsted som inneholdt lenker til andre nettsteder hvor programmet Popcorn Time kunne lastes ned, samt nedlastingsinstruksjoner og annen informasjon. Popcorn Time og varianter av det brukes i stort omfang til fildeling av filmer og TV-serier som ulovlig er lagt ut på internett, og som påfører rettighetshaverne betydelige tap.

Høyesterett kom til at informasjonen på popcorn-time.no rammes av straffebestemmelsen mot medvirkning til krenkelse av opphavsrett. Vernet av ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 7 var ikke til hinder for slik inndragning. 

Videre fant Høyesterett at det ikke kunne stilles noe krav om skyld når inndragning foretas overfor besitter av redskapet for en straffbar handling. 

Les avgjørelsen her (lenke)