Megleren ble dømt for i 2006 å ha tilskyndet til kjøp og salg av aksjer i henholdsvis Sinvest ASA og Det norske oljeselskap ASA (DNO), til tross for at han hadde innsideinformasjon om selskapene. Domfellelsen omhandler tilskyndelser av kunder, meglerkollegaer og en journalist, samt at han forsøkte å tilskynde NA24s lesere til å kjøpe aksjer i Sinvest ASA. Journalisten er tidligere domfelt for egen innsidehandel i Sinvest ASA. Den ene kunden handlet aksjer for flere titalls millioner norske kronei begge selskapene etter anbefalingene, og oppnådde gevinster på om lag fem millioner kroner. 

I dommen fra Høyesterett er det blant annet fremhevet som straffskjerpende at domfelte begikk kriminaliteten som megler og partner i et av Norges største meglerforetak og straffenivået er særlig begrunnet med "domfeltes profesjonalitet og sentrale rolle, og det store skadepotensialet som hans handlinger forårsaket".

Kontaktperson i ØKOKRIM. Førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436