Opplysningene i MT-rapportene bearbeides, berikes, analyseres og videreformidles til politi, kontroll/tilsynsmyndigheter, samt utenlandske samarbeidene tjenester. I de to første kvartalene i 2019 kom det inn 5558 MT-rapporter og for hele fjoråret fikk Enheten for finansiell etterretning (EFE) inn til sammen 10763 rapporter.

EFE er et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål relatert til hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. I tillegg holder enheten løpende kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til kompetanse- og metodeutvikling i politiet og hos de rapporteringspliktige. EFE deltar også i aktuelle internasjonale fora hvor ulike problemstillinger innenfor disse områdene behandles, blant annet i FATF (Financial Action Task Force) og Egmont Group.

Les mer om EFE og MT-rapporteringen her (lenke) 

ØKOKRIM er medarrangør av den årlige Hvitvaskingskonferansen sammen med Finans Norge og Finanstilsynet. Les mer om Hvitvaskingskonferansen 2019 her (lenke)

Lurer du på hva hvitvasking er, hvorfor dette er så skadelig for samfunnet eller hva som skjer når svarte penger blir hvite? Hør lederen for EFE, Sven Arild Damslora, i radioprogrammet Ekko hos NRK (lenke)