Vi kjenner ikke omfanget av hvitvasking ved å bruke pengemuldyr i Norge, men vet at hvitvasking av penger har et stort omfang på global basis. Svindlerne har store ressurser, og er villige til å bruke en stor andel av sine penger på å få dem hvitvasket. Den kriminelle virksomheten fremstår som svært godt organisert, og pengene blir ofte overført over landegrenser i globale nettverk.

I 2018 registrerte ØKOKRIM at 78 personer ble benyttet som pengemuldyr. Dette var personer av begge kjønn, den eldste 93 år gammel. Av disse ble syv personer dømt for uaktsom hvitvasking av penger. De fikk alle rundt ett års fengsel. Det er trolig store mørketall.

Det er flere modus og ulike tilnærminger for å rekruttere folk til å bli pengemuldyr.

Studenter og unge arbeidssøkende - Kriminelle tar kontakt på internett, e-post eller sosiale medier. Det tilbys lettjente penger uten innsats. Det fremstilles som en risikofri mulighet der man skal overføre penger via bankkontoen sin mot betaling. Man får vite hva man skal gjøre og hvor mye andre har tjent på å gjøre det samme. Man lokkes med en ekstra bonus hvis man klarer å rekruttere flere pengemuldyr.

Eldre som er alene – Kriminelle tar kontakt på dating-sider på internett, sosiale medier eller e-post. Svindleren vinner først tilliten til offeret og ber så om penger, gaver eller bank- eller kortopplysninger. Disse personene blir ofte bedt om gi penger direkte, men også å fungere som pengemuldyr for å hvitvaske penger fra annen kriminell virksomhet.

Personer med økonomiske problemer – de kriminelle nettverkene er flinke til å "gjenbruke" tidligere offer som de vet har økonomiske problemer og kanskje er mer tilbøyelig for å takke ja og la seg presse til å tjene "lettjente penger".

Våre råd

  • Undersøk godt rundt selskaper eller personer som tilbyr deg jobb.
  • Oppgi aldri bankkontoopplysningene dine til noen du ikke kjenner og stoler på.
  • Takk nei til tilbud om lettjente penger. Hvis noe virker for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det.
  • Hvis du mistenker at du eller noen du kjenner er blitt brukt som pengemuldyr, ta kontakt med politiet på ditt hjemsted og banken.

Hvilke typer saker kommer pengene fra?

Pengene kommer fra en rekke ulike kriminalitetsformer. Vi ser at pengene stammer fra dating-svindel, CEO-svindel saker, investeringsbedrageri, Microsoft-svindel og andre typer svindel og bedrageri.

#dontbeamule #ikkeblipengemuldyr #enlitenjobbkankostedegdyrt