Nettstedet skal være en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige og andre interesserte i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det inneholder blant annet nyheter, relevant lovverk, rettsavgjørelser, hvitvaskingstrender, veiledning og annet stoff som er relevant for de ulike gruppene av rapporteringspliktige. Disse omfatter særlig foretak under tilsyn av Kredittilsynet, og i tillegg blant annet forhandlere av verdifulle gjenstander. Etableringen av et slikt nettsted er tidligere drøftet med finansnæringen, og er blitt positivt mottatt.

Informasjon om arbeidet med tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering har tidligere vært publisert på flere ulike steder. Formålet med det nye nettstedet er å samle og strukturere informasjon slik at man lettere skal kunne orientere seg om arbeidet på dette feltet. Økokrim og Kredittilsynet har i fellesskap ansvar for redaksjonelt innhold og drift, og kostnadene fordeles likt på de to virksomhetene.

Kontaktpersoner:
Statsadvokat Sven Arild Damslora, Økokrim, mobiltlf. 911 41 640
Spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Kredittilsynet, mobiltlf. 957 97 764