Årets hvitvaskingskonferanse vil bli arrangert digitalt med live-sending fra Deichman Bjørvika den 16. og 17. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Det blir mange spennende foredragsholdere og et dagsaktuelt program som belyser de viktigste temaene, saker og problemstillinger knyttet til anti-hvitvasking og terrorfinansiering.

Påmeldingen er nå åpen og du er velkommen til å melde seg på. Link til påmelding: https://events.provisoevent.no/finansnorge/events/Hvitvaskingskonferansen_2021/register