Fengselsstraffen er gjort betinget av at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). 

Saken ble avdekket i forbindelse med en annen etterforsking. Økokrim fikk kjennskap til at den domfelte mannen mottok bitcoin som Økokrim mistenkte stammet fra straffbare handlinger. Som følge av denne helerimistanken, ble det ransaket hjemme hos mannen. Der ble det funnet dataenheter og gjenstander som indikerte omsetning av en større mengde narkotika. Mannen ble derfor tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Helerisaken ble senere henlagt. 

– Omsetning av narkotika gir stort utbytte, og vi er særlig tilfreds med at tingretten delte vår oppfatning om at det her var grunnlag for å inndra 1 million kroner, sier aktor i saken, politiadvokat Johan Løken.

Bitcoinoverføringen kom fra personen som ble domfelt i denne saken:

https://www.okokrim.no/doemt-til-fengsel-for-heleri-og-hvitvasking.6567672-549344.html

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontakt:
Politiadvokat Johan Løken
Tlf: 91859675

23 29 10 30 (08.00-15.45)
kommunikasjon.okokrim@politiet.no