Advarselen kommer som et ledd i en omfattende aksjon der forbrukermyndigheter verden over denne måneden går sammen om å advare mot ulike svindelkonsepter.

– Tro aldri på løfter om gevinster eller utbetalinger fra personer ikke kjenner. I virkeligheten er dette et forsøk på å lure fra deg penger du aldri vil se noe mer til, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Svindel etter kontakt via sosiale medier

Et velkjent svindelkonsept er e-post, SMS eller brev med tilbud om å hjelpe en ukjent person med å flytte store pengesummer, for eksempel ved bruk av bankkontoen din. Et annet eksempel er henvendelser om at du har arvet penger (hyperlenke til tidl. nm) eller at du ved å være med på et annet fantasifullt opplegg vil bli belønnet med store pengebeløp. Henvendelsene er ofte formulert personlig til deg, med ønske om akkurat din hjelp.

Tidligere kom gjerne slike henvendelser på e-post uten noen forutgående kontakt. Den nye trenden er at det først opprettes kontakt gjennom f.eks. sosiale medier som Facebook, MySpace eller Match, før svindelen settes i gang. Formålet er å gi mottakeren en følelse av at den man kommuniserer med er til å stole på.

– Vi ser at det oftere etableres en kontakt på internett i forkant av svindelen, slik at opplegget skal fremstå som mer troverdig. Ikke bli med på slike opplegg, selv om du har hatt kontakt med personen på internett. Vedkommende har som oftest alt annet enn edle hensikter, sier Anne Dybo hos ØKOKRIM.

Vær på vakt

Svindlerne bruker også andre velkjente metoder for å virke troverdige. Bruk av logoer og emblem for at henvendelsen skal se offisiell ut er svært vanlig. I tillegg ser man stadig oftere at slike henvendelser er oversatt til norsk.

Formålet er også her å skape tillit hos mottakeren, så la deg derfor ikke overbevise selv om brevet er på norsk.

– Svar aldri på henvendelser der du blir lovet å bli rikelig belønnet «bare» for å være behjelpelig med å gi fra deg bankkontonummeret, bistå med en transaksjon eller lignende. Slike opplegg er alltid lureri, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Se eksempler på slike svindelforsøk i Forbrukerombudets svindelgalleri.

Kontaktpersoner

Hos Forbrukerombudet:

  • Bjørn Erik Thon, forbrukerombud, tlf: 990 05 090.
  • Sverre Åril, juridisk rådgiver, tlf 454 90 058.

Hos ØKOKRIM:

  • Anne Dybo, rådgiver, tlf: 23 29 11 00 / 952 96 047.