Nasjonale indikatorlister

For rapporteringspliktige kontakt bransjeorganisasjonene.

For rapporteringspliktige vekslere og oppbevaringstjenester kontakt Enheten for finansiell etterretning.


Internasjonale indikatorlister

FATF (Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing)

FATF (Trade-Based Money Laundering)