FIU og Avdeling for digital etterforsking og innovasjon har utarbeidet informasjonspakken om virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester. 

Det er estimert at rundt 300 000 nordmenn eier kryptovaluta, og antallet forventes å øke. FIUanerkjenner utfordringer og bekymringer rapporteringspliktige står ovenfor med hensyn til sårbarheter og risikoer knyttet til virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester. Disse er lovlige betalings- og investeringstjenester, med flere norske kryptoforhandlere registrert hos norske finanstilsynet. Vi håper at denne informasjonen er til hjelp og bidrar til å øke kompetansen i fagområdet.

Informasjonspakken består av følgende deler:

Temarapport – Virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester: Denne rapporten har til hensikt å kartlegge trusler og sårbarheter rapporteringspliktige observerer. Rapporten forsøker også å identifisere mistenkelige forhold knyttet til disse tjenestene, samt forslag til forebyggende tiltak.

Informasjonsskriv til rapporteringspliktige om sporing og sporingsverktøy for kryptovaluta: Informasjonsskrivet inneholder opplysninger om sporingsmekanismer og sporingsverktøy for kryptovaluta.

Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven – NTAES -Vekslings –og oppbevaringstjenester for virtuell valuta (juli 2019).

Temarapporten, informasjonsskrivet og indikatorlisten fra NTAES er unntatt offentlighet. Dersom denne informasjonspakken ikke har tidligere blitt tilsendt til ditt foretak, bransjeorganisasjon eller konsern, ta kontakt med Avdeling for etterretning og forebygging (AEF) for å få den tilsendt (kun rapporteringspliktige).

Informasjonspakken inkluderer også følgende FATF rapport. Denne rapporten finnes også på FATFs sine hjemmesider: Virtual Assets - Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (September 2020).

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i informasjonspakken ikke er uttømmende. Informasjonspakken er kun ment som en veileder. Informasjon rundt virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester oppdateres stadig, det bør dermed tas forbehold om noe informasjon kan være endret.