Svae-Grotli har vært konstituert førstestatsadvokat og konstituert assisterende Økokrim-sjef fra 01.12.2020, og tar nå over den faste stillingen etter at tidligere assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe hadde siste arbeidsdag hos Økokrim 30.11.20.

«Økokrim er inne i en spennende utvikling, og jeg ser frem til å fortsette samarbeidet med Pål Lønseth og resten av organisasjonen», sier Svae-Grotli.

«Jeg er veldig fornøyd med utnevnelsen av Inge som assisterende sjef for Økokrim. Det er en viktig funksjon i min ledergruppe og Inge vil være en sentral medarbeider i den strategiske utviklingen av Økokrim», sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.

Offisielt fra statsråd 11. juni 2021