Den ene personen er en tidligere ansatt i Reitangruppen AS. Han misbrukte innsideinformasjon til å kjøpe 125 000 aksjer i Sense International ASA (Sense). Hans gevinst etter skatt var 156 059 kroner. Han tillskyndet videre broren til kjøp av 198 000 aksjer i Sense. Gevinst etter skatt var 215 050 kroner. ØKOKRIM har utferdiget inndragningsforelegg mot hver av brødrene på henholdvis 156 059 kroner og 215 050 kroner. 

De ulovlige handlingeneskjeddei februar/mars 2003, like før Reitangruppen AS kom med et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Sense.

Begge inndragningsforeleggene er vedtatt.

Den 6. mars 2006 ble den tidligere ansatte i Reitangruppen AS dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager betinget for de samme forholdene. Straffutmålingen er ikke rettskraftig. Den skal behandles av Høyesterett 25. august 2006. Broren var ikke tiltalt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf. 404 91 135.