Gjennom domenenavnet popcorn-time.no har en ukjent gjerningsperson medvirket til å gjøre åndsverk som filmer og TV-serier tilgjengelig for allmenheten uten samtykke fra rettighetshaver, ifølge inndragningsforelegget.

- ØKOKRIM har utstedt et inndragningsforelegg mot besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. Inndragningsforelegget retter seg mot besitteren, da gjerningsperson i saken er ukjent. Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i ØKOKRIM.

Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016. Forelegget er begrunnet med overtredelse av åndsverkloven § 2.

Besitteren av domenenavnet har nå en frist på fem dager på å vedta eller ikke vedta forelegget.

For innsyn i inndragningsforelegget, send skriftlig forespørsel til på epost til mads.kleppe@politiet.no og be om innsyn, eller ta kontakt på tlf. 996 03 516

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl, tlf. 905 19 092