Viltvoksende Nopal er regulert av CITES-konvensjonen om internasjonal handel med truete arter, som krever at det ved slik innførsel foreligger lisens fra utførselsstaten. I denne saken viste etterforskingen at det var usikkert om produktet faktisk inneholdt viltvoksende Nopal, slik produktbeskrivelsen lovet. ØKOKRIM utformet derfor straffereaksjonen som bot for forsøk på ulovlig innførsel, og ikke som et fullbyrdet lovbrudd (som ville medført en betydelig strengere reaksjon).  

Overtredelser av CITES-regelverket medfører en trussel mot det biologiske mangfoldet globalt. ØKOKRIM mener det er svært kritikkverdig når firmaer som innfører naturprodukter, ikke er kjent med CITES-regelverket og følger det.

Også forbrukere som selv innfører helsekostprodukter eller souvenirer med bestanddeler fra planter eller dyr (for eksempel fjær), må være oppmerksomme på at de må overholde CITES-regelverket. På nettsidene til Direktoratet for Naturforvaltning finner man lister over hvilke arter som er beskyttet av CITES. Se www.dirnat.no/cites.  Populære arter som omfattes, er blant annet Hoodia, kaktusarter, Ginseng, koraller og papegøyer, i tillegg til arter som tiger, elefant og krokodille.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972.