Offentlige myndigheter ved PST, NSM, ØKOKRIM og Kripos har gjennom flere år og i ulike trusselvurderinger og rapporter pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter. Aktuelle myndigheter har sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) utarbeidet veilederen "Sikkerhet ved ansettelsesforhold - før, under og ved avvikling", som forhåpentligvis vil gi en økt bevissthet rundt trusselen.

Les mer og last ned veilederen  her (lenke)