- Påtalemyndigheten er uenig i tingrettens vurdering av bevisene og de rettslige spørsmålene, og er fornøyd med at lagmannsretten har henvist saken til ny behandling, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

Dato for behandling av ankesaken i Borgarting lagmannsrett er ennå ikke fastsatt.

ØKOKRIM startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA. I dommen fra Oslo tingrett 10. januar i år ble den tiltalte frifunnet for innsidehandel.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne Bender, telefon +47 90 20 43 00.