Han er i tillegg idømt rettighetstap i fem år for grovt bedrageri og dokumentfalsk. 
 
Lurte til seg koronapenger
Mannen var styreleder i en idrettsforening, og utnyttet en av krisepakkene lansert under pandemien i 2020. Pakken omfattet en støtteordning for frivillighets- og idrettssektoren. Domfelte erkjente straffeskyld kort tid før saken kom opp i retten.
 
Domfelte utnyttet tilliten som var ment å redde frivillighets- og idrettssektoren på et spesielt tidspunkt i historien. Slike handlinger kan føre til at lignende ordninger i fremtiden må være strengere, og dermed mindre effektive. Det vil gå ut over de reelle ildsjelene. Derfor er det nødvendig å reagere strengt på dette, sier politiadvokat Johan Løken, som var aktor i saken.
 
Fiktive arrangementer 
Ved nedstengingen i 2020 var det nødvendig å etablere effektive støtteordninger for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Foreninger og idrettslag var i økonomisk fare fordi tilnærmet alle arrangementer måtte avlyses.
 
Som styreleder søkte domfelte om støtte via ordningen, og oppga at det var planlagt å avholde idrettsarrangementer. Planene var imidlertid ikke reelle. I forbindelse med søknadene sendte han blant annet fiktive budsjetter og fakturaer. 
 
På søknadene oppga han sitt private bankkontonummer, og fikk dermed utbetalt penger til seg selv. Tingretten fastslo at dette utbyttet skulle inndras.
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Kontaktperson: 
Johan Løken
Politiadvokat 2
918 59 675
Carl.Johan.Loken@politiet.no 
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no  
23 29 10 30 (08.00-15.45)