Riksadvokaten avgjorde 4. juli 2017 en klage fra siktede over saksbehandlingen i en korrupsjonssak som var under etterforsking ved Økokrim. I klagevedtaket gis uttalelser om påtalemyndighetens objektivitetsplikt, krav til saksfremdrift og riksadvokatens ansvar som overordnet påtalemyndighet. Klagen ble avvist.

Riksadvokatens avgjørelse (lenke)