Skaden skjedde ved at kommunen utførte større gravetiltak nær Oseberghaugen og i kulturmiljøet til gravhaugen i Slagendalen. Gravingen ble gjort uten tillatelse fra fylkeskommunen. Oseberghaugen er et unikt kulturminne og ligger i et kulturmiljø av nasjonal og internasjonal verdi. Området gravetiltaket fant sted i inngår i området som er søkt vernet som verdensarv og det ble gjort uopprettelig skade under gravingen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf.976 67 043