Formålet med etterforskingen har vært å skaffe opplysninger for å avgjøre om det er grunnlag for strafforfølgning. Etterforskingen som har vært gjennomført har ikke gitt slikt grunnlag. Siktelsene mot de tre er derfor i dag frafalt, og sakene mot dem er henlagt.
Kontaktperson: Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.