KPMG ved ansvarlig partner var selskapets valgte revisor i Finance Credit Norge ASA i 1999 og 2000, i Finance Credit AS i 1999 og 2000 og i Finance Credit Group AS i 2001. Tiltalen gjelder flere brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapsloven.

I februar 2005 frasa ansvarlig partner seg sin godkjenning som statsautorisert revisor.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Morten Eriksen, tlf. 916 46 003.