Erstatningskravet har sitt utspring i én av postene i tiltalen (”konsernbidragforholdet”) som ble begått i 2001 og 2002. Direktoratet begrunner sitt erstatningskrav mot de tiltalte med at de, i følge skattevedtaket og ØKOKRIMs tiltaler, skal ha medvirket til grovt skattesvik mot den norske stat og på den måten påført staten et tap på i overkant av 1,8 milliarder kroner.

De tiltalte i sakskomplekset er, foruten enkeltselskaper i Transocean-konsernet, skatterådgivere i Ernst & Young og advokatfirmaet Thommessen. Det presiseres at verken Ernst & Young eller advokatfirmaet Thommessen som sådanne er tiltalt, men to sentralt plasserte enkeltpersoner i Ernst & Young, én advokatpartner som ledet skatterettsavdelingen og én skatterevisor. I advokatfirmaet Thommessen er én advokatpartner tiltalt.

ØKOKRIM antar at kravet dekkes helt eller delvis av forsikringsordningene til Ernst & Young og Thommessen, men dette er ennå ikke endelig bekreftet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Harald Holm Glad, tlf 915 60 845.