De store transportselskapene innen bransjen i dag har få egne ansatte sjåfører og benytter seg i stedet av underleverandører til å utføre transportoppdragene. Dette gjør at foretakene kan holde kostnadene nede, samtidig mister de fort oversikten over arbeidsforholdene til sjåførene som utfører oppdragene og hvorvidt underleverandørene betaler lovpålagte skatter og avgifter. 

Økt netthandel og tilbud om hjemkjøring av varer har ført til økt etterspørsel etter transportforetak som kan levere varene hjem til kunder. I en bransje som er lite regulert, har det ført til at flere kriminelle aktører har etablert seg.

Økokrim ser at flere underleverandører og enkelpersonfortak i varetransportbransjen betaler sine sjåfører svart, unnlater å betale skatter og avgifter, hvitvasker inntjeningen og utsetter sjåførene for urimelige arbeidsforhold og sosial dumping. Noen bruker også stråpersoner i sine foretak slik at de selv urettmessig kan motta offentlige stønader.


"Sjåfører som driver med hjemkjøring av varer for store varehus opplever høyt arbeidspress og lange arbeidsdager som grenser til utnyttelse."


Det store antallet underleverandører og enkelpersonforetak har gjort kontrollvirksomheten og det forebyggende arbeidet til politiet og de samarbeidende etater utfordrende.
Med stadig flere vareleverandører som tilbyr billig eller gratis levering til sine kunder legges det også et prispress på transportselskapene. De etablerte transportselskapene velger underleverandører som priser seg lavt i markedet. De billigste underleverandørene kan tilby lav pris fordi de benytter svart arbeidskraft og unngår å betale lovpålagte skatter og avgifter. De vinner anbud på pris, og utkonkurrerer lovlige bedrifter.
 
Hvis du har tips om varetransportforetak som opptrer kriminelt kan du formidle dette her.
 

Tips oss