I perioden fra april 2017 til september 2019 skal den tiltalte ha bokført regnskapet for enkeltmannsforetaket til ektemannen i Moss. Kvinnen er tiltalt for hvitvasking ved å ha skjult deler av ektemannens underslag av klientmidler, som han gjorde gjennom advokatselskapet sitt. 


Grove underslag og bedrageri 
Ektemannen ble i 2021 dømt til 5,5 år i fengsel for grove underslag av klientmidler og grove bedragerier. Saken gikk som tilståelses sak i Oslo tingrett. 


Advokaten skal blant annet ha overført pengene urettmessig til sin egen driftskonto ved at han sørget for fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.


Kvinnen jobbet som advokatassistent og var den som bokførte regnskapet i ektemannens foretak. Nå er kvinnen tiltalt for bl.a. grov hvitvasking ved å ha skjult i underkant av 65 millioner kroner av underslaget fra klientmidlene.  

 

Sendte forfalskede kontoutskrifter til klienter 
Advokatselskapets klienter skal ha fått tilsendt uriktige regnskapsoversikter og forfalskede kontoutskrifter. Økokrim mener at kvinnen skal ha sendt over dette for å gi inntrykk av at klientenes penger var innestående på klientkontoen til enhver tid. 


- Saken er grov fordi det gjelder et betydelig beløp og har vært gjennomført over flere år. Det er også brudd på den særlige tilliten som følger med advokatvirksomheten, hvor den tiltalte jobbet som advokatassistent for ektemannen hennes, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

 

Strafferammen for grov hvitvasking og for grovt bedrageri er 6 års fengsel.

 

Kontaktperson:
Geir Kavlie 
Førstestatsadvokat i Økokrim 
tlf: 410 24 592

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)

 

Relaterte artikler: