I utlandet er fenomenet kjent som «West-African 419 Fraud». Den såkalte Nigeria-mafiaen opererer fra London og flere land i Afrika. Svindlerne utgir seg gjerne for å være sønner eller døtre av kjente personer i Afrika. De skriver brev eller e-postmeldinger til bedrifter og privatpersoner og ber for eksempel om hjelp til å overføre penger til fond, eller om tilgang til bankkonti i utlandet. Det hender også at de ber om hjelp til å flytte gull, smykker eller diamanter. Noen ganger henvender de seg til bedrifter for å opprette forretningsforbindelser. Folk blir lovet stor fortjeneste dersom de overfører penger eller oppgir kontonumrene sine.

Dessverre lar mange nordmenn seg lure. Hvis du benytter deg av slike «tilbud» og overfører penger til personer som har sendt deg en slik henvendelse, er pengene dine tapt. Du må ikke reise til andre land for å møte personene som har tatt kontakt med deg eller for å få pengene dine tilbake. Et møte med mafiaen kan være farlig.

Hvis du mottar mistenkelige brev eller e-postmeldinger, kan du videresende dem til ØKOKRIM, men vær oppmerksom på at vi dessverre ikke har kapasitet til å svare innsenderne. Hver dag mottar vi en mengde henvendelser fra folk som har fått såkalte Nigeria-brev.

ØKOKRIM gjør også oppmerksom at nordmenn som deltar i slike opplegg kan gjøre seg skyldig i straffbare handlinger i Norge og bli straffeforfulgt her i landet. Man kan bli straffet for å delta i slike opplegg ved at man er med på å sikre utbytte av en straffbar handling, jf. straffeloven § 317, selv om det aldri har eksistert noe slikt utbytte.

Mer informasjon om «Nigeria-bedragerier» finnes på nettsiden www.data-wales.co.uk/nigerian.htm.