Follo tingrett fastsatte i dom fra januar 2018 at bruksretten til domenet skulle inndras til fordel for staten. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme resultat. Dommen er avsagt under dissens.
 
Lagmannsrettens flertall vurderte at opprettelsen og vedlikeholdet av nettstedet popcorn-time.no er en sterkt klanderverdig handling. Flertallet fant at inndragning i saken effektivt vil stanse den aktuelle medvirkningen, og at inndragningen ikke kommer i konflikt med ytrings- og informasjonsfriheten. Lagmannsrettens flertall sa seg enig med tingretten i at inndragning i dette tilfellet er et egnet og nødvendig virkemiddel for å håndheve straffebestemmelsen i åndsverkloven.
 
En samlet lagmannsrett fant at selve formålet med Popcorn Time er å tilgjengeliggjøre opphavsbeskyttet materiale ved å gi brukerne gratis tilgang til filmer og TV-serier, som de ellers måtte ha betalt for å se. En samlet lagmannsrett fant også at tilgjengeliggjøringen gjennom Popcorn Time har påført rettighetshaverne betydelige tap.
 
Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til ØKOKRIM tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016. Gjerningsperson i saken er ukjent, men besitteren av domenenavnet kan anke dommen.
 
Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Maria Bache Dahl, telefon 905 19 092