Ifølge dommen fra Oslo tingrett ble ytelsene «mottatt fordekt som betaling for reelle fakturaer». Videre skriver retten: «Korrupsjon i privat sektor kan føre til generell svekkelse av tilliten i markedet og hindre redelig konkurranse. Korrupsjon i private virksomheter kan også sette arbeidsplasser i fare».

Installasjonslederen ble dømt til to år i fengsel og håndverkeren må sone fengselsstraff på ett år og tre måneder. Installasjonslederen fikk inndratt utbyttet fra korrupsjonen og begge er idømt rettighetstap for en periode på fem år. Dommen er ikke rettskraftig.

- Dette er en type arbeidslivskriminalitet som er svært skadelig for næringslivet og samfunnet. Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen, og ikke minst at utbyttet fra korrupsjonen er inndratt og at de to domfelte mister retten til å være daglig leder i, inneha ledende stillinger i og sitte i styret for selskaper i fem år, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon 928 06 758