Den dømde tappa legeverksemda ho dreiv for til saman ca. fire millionar kroner. Tappinga var skjult som betaling av leasingleie for lasermaskinar til klinikken.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Anne Christine Dammen Stoltz, tlf. 992 88 914.