Legen skal i eigenskap av styreleiar og daglig leiar ha overførd pengebeløp til eit utenlandsk selskap som ho og/eller bror hennar kontrollerte. Utad verka overføringane som betaling for leasing av lasermaskiner.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Karlsen, tlf 952 96 049.