Mannen skal ha motteke pengane frå ein bankkonto i Credit Suisse som høyrde til organisasjonen. Han opplyste ikkje om desse pengane i sjølvmeldinga.

Saka skal gå i Oslo tingrett i juni.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Anne G. Allum, tlf 415 38 395.