Saken startet etter at NRK Brennpunkt viste en dokumentar med navnet Millioneventyret i 2021. I programmet var det opplysninger om mulige straffbare forhold begått av bærumsmannen og en svensk statsborger, som senere er død.

Pågrepet kort tid etter dokumentar
En rekke personer både i Norge og Sverige har fra 2005 til 2020 investert store beløp i et prosjekt kalt Fairmont, hvor de ble lovet høy avkastning på kort tid.

Få dager etter at dokumentaren var publisert, ble tiltalte pågrepet, og Økokrim har etterforsket saken siden. Det har vært en omfattende etterforskning på grunn av at prosjektet har pågått i en lang periode, mange personer har vært involvert og det har vært utenlandsetterforskning. Økokrim har hatt et godt samarbeid med svensk politi, som har etterforsket den svenske delen av saken.

Bedragerier utfordrer tilliten i samfunnet. I dette tilfellet ser vi tydelige tegn på at bedrageriet er utført ved bruk av sosial manipulasjon. Investeringsprosjektet har virket troverdig overfor ofrene, da det er bygget tillit og en relasjon mellom bedrager og ofrene over lang tid. Slike bedragerier fører til at tilliten i mellommenneskelige relasjoner særlig blir svekket. Vi ser på saken som svært alvorlig, da det er snakk om veldig mange berørte og svært høye pengesummer, sier statsadvokat i Økokrim, Anne Glede Allum.

Millionbeløp overført fra svensk statsborger
Tiltalen bygger på at mannen i perioden fra november 2012 til desember 2020 har mottatt ca. 14 millioner kroner fra den svenske hovedmannen og at tiltalte forsto at disse pengene kom fra investeringsbedragerier i Sverige.

Parallelt med at tiltalte mottok penger fra Sverige, har han også mottatt penger fra fem personer i Norge, som ønsket å investere i eller betale kostnader til prosjektet Fairmont.

Saken har alle kjennetegn for investeringsbedragerier, som urealistiske avkastningsløfter på kort tid, manglende dokumentasjon eller informasjon, uventet problem ved utbetaling og komplekse eller uforståelige investeringsstrategier, sier Allum.

Både grovt heleri og grovt bedrageri har hver for seg en strafferamme på 6 års fengsel.  

Siktet mann fra Sørlandet blir ikke tiltalt 
Etter en samlet vurdering av det som har fremkommet under etterforskningen er forholdene mot en siktet fra Sørlandet henlagt på grunn av bevisets stilling.

Beviskravet i straffesaker er strengt. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. En henleggelse på grunn av bevisets stilling innebærer at Økokrim ikke mener at beviskravet for å ta ut tiltale er oppfylt og dermed ikke kan føres frem for retten, sier Allum.
 

Kontakt:
Anne Allum
Statsadvokat
anne.allum@politiet.no
Tlf 41538395

kommunikasjon.okokrim@politiet.no