Saken har sitt opphav i anmeldelse fra Skatteetaten, og ble først etterforsket i Sør-Øst politidistrikt før Økokrim overtok etterforskingen våren 2022.

Millionbeløp i kontantuttak
Tiltalen bygger på at tiltalte urettmessig tok ut større pengebeløp fra to aksjeselskaper han kontrollerte. Han skal også ha gjort betydelige kontantuttak, og skal ha overført penger til andre personer som deretter tok ut millionbeløp i kontanter.

Økokrim har tidligere advart om at den kriminelle økonomien fortsatt er analog. Kontanter gir få elektroniske spor om eier og mottaker.

Bruker man et aksjeselskap som redskap for personlig profitt, kan det være straffbart som økonomisk utroskap eller underslag. Vi ser alvorlig på saken fordi den gjelder store beløp som er overført planmessig over lengre tid, sier politiadvokat Einar Salvesen Lieungh.

Saken er også et typisk eksempel på mulig arbeidslivskriminalitet. Arbeidslivskriminalitet er en trussel mot velferdsstaten, da velferdsstaten i stor grad er finansiert gjennom skatter og avgifter på inntekt, forbruk og formue.

Grov hvitvasking og regnskapsovertredelser     
Tiltalen gjelder også hvitvasking gjennom det ene aksjeselskapet. Hvitvaskingen er grov fordi det er snakk om betydelige verdier og mannen skal ha drevet med hvitvasking regelmessig. I tillegg er det tatt ut tiltale for unnlatt oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale, noe som skal ha vanskeliggjort etterfølgende kontroll og etterforskning fra henholdsvis Skatteetaten og politiet.  

Både grov økonomisk utroskap, grov hvitvasking og grov regnskapsovertredelse har hver for seg en strafferamme på 6 års fengsel.  

Kontakt:
Einar Salvesen Lieungh 
Politiadvokat 
Einar.Salvesen.Lieungh@politiet.no

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)