Mannen har, ifølge tiltalen, over en periode på flere år kjøpt drøyt 3 600 kilo fluorholdig gass. Den skal ha blitt innført til Norge uten nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet og uten å betale særavgift. 

Fluorholdige gasser har store negative konsekvenser for klimaet og er derfor undergitt strenge restriksjoner. I tillegg til krav om tillatelse, må det ved import betales en svært høy særavgift til myndighetene. Hvis mannen skulle ha kjøpt gassene lovlig i Norge, ville de ha kostet minst 11 millioner kroner, hvorav særavgiften alene ville utgjort nærmere åtte millioner kroner.

Etter å ha kjøpt den innsmuglede gassen, skal mannen ha levert den til en statlig refusjonsordning for fluorholdige gasser. Dermed skal han ha fått utbetalt refusjon han ikke skulle hatt, og påført Miljødirektoratet et tap på ca. 4,3 millioner kroner. 

- Smugling av fluorholdige gasser er et omfattende problem i Europa og dette er den første saken vi har avdekket i Norge, sier politiadvokat Ida Sletsjøe.

- Det er alvorlig å misbruke en statlig refusjonsordning. Myndighetene bruker hvert år store summer på tilskudds- og refusjonsordninger som skal ivareta ulike miljøformål, og det må reageres strengt ved misbruk av disse ordningene, sier Sletsjøe. 

Økokrim etterforsker også to andre personer i samme sakskompleks.

Etterforskningen ble innledet som følge av et tips fra Miljødirektoratet.

Fakta
Refusjonsordningen til Miljødirektoratet er et miljøtiltak for å redusere utslipp av fluorholdige gasser, ved at de tar imot og destruerer fluorholdige gasser som ikke lenger kan brukes. Ved levering får man refundert særavgiften som skulle ha vært betalt ved import til Norge. Miljødirektoratet utbetalte i 2021 over 100 millioner kroner for refusjon av fluorholdige gasser. 

Kontaktpersoner i saken:

Ida Sletsjøe
politiadvokat
ida.sletsjoe@politiet.no
930 34 457

kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
23 29 10 30