Antikorrupsjonskonferansen gir eit unikt innblikk i ferske korrupsjonssaker, i utviklinga på området i Noreg og internasjonalt og passar for verksemder, offentleg sektor og organisasjonar som vil førebygge og avdekkje korrupsjon. 

Program og påmeldingsinformasjon finn du her (lenke).

Arrangørar av Antikorrupsjonskonferansen: ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og Riksrevisjonen