Antikorrupsjonskonferansen gir eit unikt innblikk i korrupsjonssaker, i utviklinga på området i Noreg og internasjonalt og passar for verksemder, offentleg sektor og organisasjonar som vil førebygge og avdekkje korrupsjon.
 
Program og påmeldingsinformasjon finn du her (lenke)
 
Arrangørar av Antikorrupsjonskonferansen: ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og gjestemedarrangør Kommunesektorens organisasjon (KS).