I denne nye utgaven av fagbladet Miljøkrim kan du blant annet lese artikler om 
-    en dyretragedie i Trøndelag hvor mer enn 1 000 griser døde som følge av forsømmelse og 
-    en bjørnesak der domfelte fikk 6 måneders fengselsstraff for å ha skutt en binne med to unger.

Vi har også gjort et intervju med Økokrims første miljøkrimjurist Iver Huitfeldt. 

Du finner også artikler om spøkelsesfiske, ulovlig snøskuterkjøring som gikk helt til høyesterett, miljøkriminalitet i oppdrettsnæringa og problemet med senking av vrakbåter i Oslofjorden.

Miljøkrim er et fagblad som blir utgitt av Økokrim. Fagbladet blir gitt ut to ganger i året og inneholder interessante artikler om relevante temaer innenfor miljøkriminalitet. 
 

Last ned Miljøkrim 1/2024 i PDF her