Fremside.jpg

I denne utgaven av Miljøkrim, kan du lese et stort intervju med ØKOKRIMs nye sjef Pål Kulø Lønseth. Her forteller han om sine klare tanker for hvordan han vil at ØKOKRIM skal fremstå fremover og at det er «viktig å se hele bildet» Du kan og lese om at ulovlig bygging i strandsonen medførte fengselsstraff og om straffbare overtredelser i Skogbruksloven.

Ingrid staurheim, har skrevet doktorgrad om «Brann i våre fremste kulturbygg», i denne utgaven, får du et interessant intervju med henne om doktorgraden. Eller kanskje du har hørt at Forsvaret fikk bot for helikopterflygning i verneområde? Les om forlegget i dette bladet, i tillegg til en rekke andre store og små straffesaker fra hele landet.

Last ned bladet her eller ta kontakt med redaksjonen for å få et fysisk eksemplar tilsendt.