Eksplosjonen inntraff da de to kuttet en fastrustet bolt på toppen av en lagringstank ved hjelp av vinkelsliper. Gnister fra vinkelsliperen antente hydrogengass fra tanken gjennom åpning i tanktaket. Gassen kom av forråtnelse i offshoreavfallet (boreslop) som var på tanken. Den avdøde ble kastet over rekkverket på tanktaket og falt ned ca 12 meter, mens kollegaen ble kastet mot rekkverket og tippet over det, men klarte å holde seg fast.

Hovedbegrunnelsen for bot til selskapet er at det ikke hadde kartlagt eksplosjonsfaren i tanker med boreslop godt nok. Når en etablerer et anlegg hvor det finnes brannfare eller andre akutte farer, bør en gjennomføre en bred og grundig kartlegging av alle farer forbundet med virksomheten.

Arbeidsulykker er et alvorlig problem. Derfor er kravene til arbeidsgivers aktsomhet strenge, og Høyesterett har skjerpet straffenivået på 2000-tallet.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013