Saken gjelder urettmessig refusjon av mineraloljeavgift til fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart. Fra 2004 til 2012 mottok selskapet over 20 millioner kroner i refusjon for grunnavgift og CO2-avgift på mineralolje. Selskapet mottok refusjonene til tross for at bruken av mineralolje ikke var i samsvar med vilkår for avgiftsfritak, og/eller unnlot å innbetale mineraloljeavgift da det ble klart at oljen likevel ikke ble brukt i avgiftsfri virksomhet.

Ved fastsetting av botens størrelse er det lagt vekt på at selskapet har samarbeidet for å opplyse saken noe som har vært medvirkende til at etterforskingen har latt seg gjennomføre så raskt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf 415 55 909