Økokrim forventer at kriminalitet utført ved hjelp av digitale verktøy vil øke. Digitalisering i kombinasjon med sosial manipulering er en spesielt stor trussel i dagens kriminalitetsbilde. Pengemuldyr brukes i økende grad for å hvitvaske penger fra kriminelle handlinger. 

Banker, betalingsforetak og agenter for utenlandske betalingsforetak vurderes å ha høy risiko for å bli benyttet til hvitvasking av utbytte fra kriminalitet. 

Stadig flere nye betalingsaktører medfører økt sårbarhet på enkelte områder, blant annet fordi nye digitale tjenester fører til økt globalisering og bruk av grensekryssende tjenester, og ved at det er utfordrende å dele informasjon. 

Betalingsforetak, advokater og regnskapsførere vurderes å ha høyere risiko enn i forrige NRA, primært på grunn av bedre informasjonsgrunnlag. Blant advokater har eksempelvis Tilsynsrådet avdekket alvorlige mangler.

Bruk av kryptovalutavekslere og miksere er en hvitvaskingsmetode som har høy risiko for å bli brukt til digital kriminalitet. Risikoen knyttet til norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta vurderes imidlertid ikke å være så høy, fordi kriminelle hovedsakelig bruker utenlandske vekslingstjenester.

Last ned Nasjonal risikovurdering 2022 her